Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Välgörenshetsfonden Humanitas

Hyllnings- och kondoleansadresser:  Stefan Borg. telefon 0500 473 557,epost stefan(@)borg.fi

Välgörenhetsfonden 

HUMANITAS

 

Den utsprungliga Välgörenhetsfonden Humanitas grundades inom Logen nr 10 Sibbesborg år 1994 med de pengar som influtit från en broders födelsedags-insamling. Grundkapital var på ca. 2000 €. Till dagens datum har kapitalet tiodubblats. Idag fungerar Välgörenhetsfonden Humanitas som ett  utskott inom Logen Nr 10 Sibbesborg och därmed är Humanitas starkt knutet till logens verksamhet.  Utskottet bär samma namn som den ursprungliga fonden. Enligt direktivet för Humanitas kan utskottet föreslå att årligen dela ut understöd till förmån för barn och ungdom i Finland.

Utskottet har fyra medlemmar och väljs för en mandatperiod på 4 år. Vartannat år är två medlemmar i tur att avgå. Medlemmar i utskottet kan återväljas.. På förslag av utskottet besluter logen på sitt möte om den kan omfatta föreslaget och pengarna skickas sedan i Logen nr 10 Sibbesborgs namn. På detta sätt är det logebröderna själva som bestämmer ändamålet. Naturligtvis tar utskottet Humanitas gärna emot förslag till utdelningsändamål. Humanitas bokslut ingår i logens bokslut och granskas av Sibbesborgs verksamhetsgranskare.

Välgörenhetsfonden Humanitas ger ut hyllnings- och kondoleansadresser. Kontakta logens SkM Stefan Borg, så får Du adressen per post eller på annat lämpligt sätt. En adress kostar 20 €, men man kan nog ge ett större bidrag. Tack vare att flera bröder vid sina födelsedagar styrt pengar till fonden har den nu vuxit med god fart. "Födelsedagsbarnet" får efter födelsedagen en adress med alla de personers eller institutioners namn som genom Humanitas har uppvaktat. Det är bara att kontakta någon medlem i Humanitas och höra sig för om närmare detaljer.

Ta gärna kontakt med nedan nämnda medlemmar i ärenden gällande  Välgörenhetsfonden Humanitas

Jonas Packalén
Anders Backström
Georg Löfman
Svante Johansson
 
Hyllnings- och kondoleansadresser:  Stefan Borg. telefon 0500 473 557,epost stefan(@)borg.fi
Kontonummer: FI60 4210 0010 1147 99
         

 HJÄLP HUMANITAS ATT HJÄLPA!